Tablica množenja za broj 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 1   1   2   3   4   5   6   7   8   9  10 
 2   2   4   6   8  10  12  14  16  18  20 
 3   3   6   9  12  15  18  21  24  27  30 
 4   4   8  12  16  20  24  28  32  36  40 
 5   5  10  15  20  25  30  35  40  45  50 
 6   6  12  18  24  30  36  42  48  54  60 
 7   7  14  21  28  35  42  49  56  63  70 
 8   8  16  24  32  40  48  56  64  72  80 
 9   9  18  27  36  45  54  63  72  81  90 
 10  10  20  30  40  50  60  70  80  90  100